V rámci filozofie naší firmy se snažíme podporovat aktivity prospěšné veřejnosti i životnímu prostředí.

Životní prostředí

Této oblasti se snažíme věnovat se hlavně v rámci své práce, a to zejména recyklací stavební suti nebo třeba ekologickým chováním při cestách na stavby, kam se naši zaměstnanci nedopravují individuálně, ale jsou organizovaně sváženi. Mezi podporované akce mimo firmu patří např. DEN ZEMĚ.

Sport

Rádi podporujeme sportovní aktivity našich zaměstnanců. Většinou jde o trénování mládeže nebo činnost ve sborech dobrovolných hasičů. V současné době jsme podpořili i návrat zlínských fotbalistů do první ligy a chodíme i fandit.

Kultura a sociální oblast

Snažíme se podporovat různé společenské, kulturní, studentské nebo dobrovolnické aktivity, a to především v rámci regionu, ve kterém společně žijeme. V minulosti jsme tak věnovali finanční nebo materiální pomoc mnoha spolkům či organizacím.

Konkrétně podporujeme (nebo jsme v minulosti podpořili) tyto organizace a aktivity: