Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně pracovníků ve společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011780

Cíle projektu

Cílem projektu je prohloubit profesní znalosti a dovednosti pracovníků společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. napříč všemi úrovněmi řízení a zvýšit jejich osobnostní potenciál. Zvýší se tím kvalifikace zaměstnanců, adaptabilita na nové podmínky a vzroste konkurenceschopnost jak jednotlivců na trhu práce, tak i společnosti. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Mezi specifické cíle projektu patří prohloubení znalostí a dovedností v následujících oblastech:

  • oblast obecné IT,
  • oblast měkké a manažerské dovednosti,
  • oblast interní lektor.

Vzdělávací aktivity budou přístupné pro všechny zaměstnance, kteří mají zájem se dále vzdělávat ve svém oboru.