Menu
přehrát celé video

Formou, strategií a přístupem k práci i lidem jsme rodinnou firmou, která navíc vložila do názvu své jméno a garantuje tak svůj zodpovědný vztah k zákazníkovi.

My všichni
držíme pospolu

Tato firma nese naše rodinné jméno a to je pro nás velký závazek. Za největší úspěch považujeme to, že jako rodina stále držíme pohromadě a ani každodenní náročný provoz nás nerozdělil.

Společně tvoříme
firemní rodinu

Neustále investujeme do vlastního rozvoje. Jedině díky tomu mohla v průběhu času naše firma růst a plnit náročné požadavky nových zákazníků. Spolu s růstem firmy roste i naše firemní rodina. Naší největší hodnotou pro nás jsou naši spolupracovníci. Za každou stavbou, kterou vidíte, stojí tvrdá a dobře odvedená práce zkušených řemeslníků a profesionálů v oboru.

Martin Navláčil,
zakladatel rodinné firmy

Naše firma se ode dne, kdy ji pan Navláčil založil, hodně proměnila. Pokora, pevná vůle a odhodlání dělat věci jinak – to jsou vlastnosti, které do svého podnikání vetknul pan Martin Navláčil, a které nás do dnešního dne provázejí při každém našem rozhodnutí.

Historie firmy

1970

Neobvyklé setkání

Martin a Jaroslava Navláčilovi se v Bánově poprvé potkávají s rodinou Zeeuws z Belgie. Pořídí si společnou fotografii, prohodí pár slov a natolik si vzájemně padnou do noty, že se z nich stanou celoživotní přátelé. V tomto okamžiku však ještě netuší, že toto nahodilé setkání bude určujícím momentem jejich podnikatelské cesty. Martin Navláčil v té době stále ještě pracuje v Pozemních stavbách.

1989

Cesta za inspirací

Navláčilovi oplácejí návštěvu rodině Zeeuws v Belgii. Dozvídají se, že tito sympatičtí lidé jsou navíc součástí firemní rodiny úspěšné stavební společnosti. Pan Zeeuws je jedním ze tří synů, kteří v této firmě působí spolu se svými rodiči – zakladateli. Navláčilovi jsou inspirování jejich vřelým vztahem a vzájemným porozuměním se zaměstnanci.

1992

Skutečně skromné začátky

Podnikatelská cesta začíná. Martin Navláčil se pouští do podnikání se stavbami rodinných domů jako živnostník. Podniká skutečně od píky – nemá nic než nářadí, vozík za autem a pomoc své nejbližší rodiny. Jeho největší síla ale spočívá ve zkušenostech, které načerpal při realizaci náročných staveb v Pozemních stavbách ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

1996

První krok firemní rodiny

Podnikání pana Navláčila se významně proměňuje se vstupem jeho manželky Jaroslavy a synů Jakuba a Pavla. Vzniká Stavební firma Navláčil, společnost s ručením omezeným. Navláčilovi mění inspiraci od Zeeuwsových ve skutečnost, potvrzují strategii rodinné firmy a neoddělitelně spojují název společnosti se svým rodinným jménem.

#
2004

Firemní rodina je kompletní

Společnost má okolo 50 zaměstnanců a stále se věnuje především stavbě rodinných domů. Belgický vzor rodinného podnikání završuje třetí syn Martin, který bere do rukou zodpovědnost za obchod a marketing s cílem oslovit investory větších projektů. Jeho bratři Jakub a Pavel zodpovídají za výrobní úsek.

2008

Prostor pro růst

Na trhu panuje krize, Navláčilovi však rostou. Nezastavují se, nezpomalují – naopak se pouštějí do nových zakázek a nabírají nové lidi. V těchto časech je jejich největší předností zaměření na soukromý sektor. Neúčastní se bojů o státní zakázky a soustředí se na kvalitní a poctivé dílo. V roce 2010 obrat firmy poprvé překročí hranici sto milionů.

2011

Stavební firma roku

Firma sklízí úspěchy v soutěžích Stavba roku Zlínského kraje, Baumit Fasáda roku či Vodafone firma roku. Pravidelně se také firma umisťuje v první desítce nejúspěšnějších stavebních firem MID-TOP STAV. Největším oceněním každodenní práce všech našich spolupracovníků se ale stává titul “Stavební firma roku 2011” v kategorii střední firma do 250 zaměstnanců za celou Českou republiku.

Stavební firma
roku 2011
2013

Armovna a ohýbárna
Výztuž CZ

Navláčil rozšiřuje své pole působnosti tím, že začíná dodávat betonářskou ocel pro železobetonové stavební konstrukce pod hlavičkou Výztuž CZ. Ocel se ohýbá v moderní hale v Tlumačově vybavené špičkovými stroji. Díky tomu se mohou odběratelé Výztuže spolehnout na dodání bez ohledu na vlivy počasí.

#
2014

Logistické centrum

V Tlumačově na pozemcích okolo bývalé cementárny se začíná rodit nové výrobní a logistické centrum. Těžká technika, stroje, nářadí a materiál – to všechno zde bude mít své místo. Tato významná investice sedmdesáti milionů korun se stává klíčovým milníkem v růstu stavební firmy Navláčil. Stavba areálu trvá tři roky.

2014

Vlastní projekční oddělení

Ve stejném roce, kdy začínají práce na logistickém areálu v Tlumačově, vzniká také naše vlastní projekční oddělení, které se specializuje na průmyslovou výstavbu: výrobní a skladové haly včetně administrativního a sociálního zázemí. Investorům nabízí komplexní řešení od studie až po kolaudaci a to i v případě stamiliónových investic.

2015

Rozšíření služeb
Výztuže CZ

Společnost Výztuž CZ rozšiřuje okruh služeb pro své zákazníky. V tlumačovském areálu otevírá nové stavebniny s širokou nabídkou nářadí a stavebního materiálu pro všechny typy staveb.

2016

Oslava 20. výročí

Tento rok patří oslavám významného jubilea – od prvního kroku firemní rodiny totiž uplynulo 20 let. Ve stejném roce se firma také umisťuje na 2. místě v soutěži “Equa bank Rodinná firma roku 2016”. Čím si toto ocenění vysloužila a čím se odlišuje od ostatních? Především tím, že při svém obratu 550 mil. má celých 200 kmenových zaměstnanců. Navláčilovi cítí zodpovědnost nejen za své zaměstnance, ale i za jejich rodiny a v tom je stavební firma Navláčil jiná.

Rodinná firma
roku 2016
2018

Růst a předání

Navláčil stavební firma s.r.o. dokáže ročně postavit kolem 50 staveb. Za růstem firmy i jejího obratu stojí rozhodnutí posunout se od stavby rodinných domů k průmyslovým objektům – právě tyto projekty tvoří 90 % celkového obratu. Společné dílo vytváří přes 200 kmenových zaměstnanců – což je čtyřnásobek toho, co firma měla v roce 2010.
V tomto roce také startuje proces předání firmy z jejího zakladatele, Martina Navláčila seniora, na jeho syny Jakuba, Pavla a Martina. Přáním a hlavním cílem pro další generaci je stále vytvářet kvalitní dílo a být důvěryhodným partnerem pro rozvoj zákazníkova podnikání s pozitivním dopadem na vztahy uvnitř velké firemní rodiny.

2019

Odpovědná firma roku

Z vyhlášení Vodafone firmy roku 2019 Zlínského kraje si odnášíme dvě ceny. Odpovědná firma roku” a druhé místo Firma roku” v celkové kategorii firem Zlínského kraje. Zejména ocenění “Odpovědná firma roku” je pro nás potvrzením toho, jak důležitý je odpovědný přístup k vlastním zaměstnancům a k podpoře komunit v regionu, v němž firma působí. Děkujeme všem, kdo s námi táhnou za jeden provaz.

Odpovědná firma
roku 2019
2021

Budoucí kroky rodinné firmy

“Viděli jsme růst firmy z blízka se všemi radostmi i problémy, včetně jejich důsledků. Uvědomujeme si zodpovědnost, která s řízením firmy souvisí.

Všichni chceme firmu posouvat dál. Pokračovat v práci, kterou započal náš otec Martin Navláčil, zakladatel firmy.”

#
Náš příběh je
pouze jeden z důvodů
proč stavět s námi

Poznejte další důvody