Menu

Výrobní hala a skladovací hala s administrativou

Investor:
MORAVIA CANS a.s.

Realizace:
2016

Autor:
TECHNOPROJEKT, a.s.

Novostavba haly o velikosti 126 x 63 m, členěná na výrobní část, administrativní část, technické zázemí a skladovací prostory. Plášť objektu je navržen z profilovaného trapézového plechu, kostru tvoří ocelová konstrukce posazená na prefabrikovaných soklech.

Fotografie: © Petra Závodná