Máme velkou radost, že další z našich staveb získala ocenění v soutěži Stavba roku 2021 Jihomoravského kraje. Společensko–kulturní centrum SOKEC v Hrušovanech u Brna získalo druhé místo v kategorii staveb občanské vybavenosti. Tuto stavbu jsme realizovali na klíč, do posledního detailu, včetně vybavení interiéru.

Společensko–kulturní centrum SOKEC v Hrušovanech u Brna slouží jako místo setkávání pro místní obyvatele. Výstavbě centra předcházela demolice staré sokolovny a přiléhajících objektů. Na jejich místě byl zbudován železobetonový skelet s vyzdívkami, na který byly upevněny masivní dřevěné stropní trámy. Výška stropu hlavního sálu je 8 metrů a přesahuje obě patra domu. Střešní nosníky jsou přiznané zevnitř a tvoří tak dominantní prvek interiérového architektonického rázu. Areál centra se skládá ze tří objektů situovaných okolo zahrady, která byla přetvořena ve víceúčelový a sportovní dvůr.

Hlavní objekt SOKEC je orientován do Masarykovy ulice a nachází se v něm multifunkční sportovní a společenský sál s předsálím. Kapacita sálu pro sezení je přibližně 300 osob. V přízemí na hlavní sál navazuje restaurace a v patře se nachází oddělený salonek pro pořádání soukromých oslav, malý taneční sál a další zázemí.

Mezi zahradou a sousedící školkou stojí objekt skladu, který vznikl kompletní přestavbou původní dvorní budovy. Na protilehlém konci zahrady vznikla klubovna pro mládež se zkušebnou v suterénu. Tento monolitický objekt současně slouží jako pódium orientované do prostoru zahrady, která se stala novým ohniskem společného setkávání. Nachází se v ní sportovní hřiště s umělým povrchem a venkovním posezením restaurace.

Všem, kteří se na těchto stavbách podíleli, patří velké poděkování. Bez dobře odvedené práce našich zkušených řemeslníků a profesionálů v oboru by se dílo nezdařilo a tento úspěch by nebyl dosažitelný. Hrušovanským kulturní centrum tiše závidíme!

Fotografie: © Petra Závodná; © Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji