Menu

Rekonstrukce kláštera dominikánek

Investor:
Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu

Realizace:
2020

Autor:
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Ing. arch. Marek Nábělek
Akad. arch. Michal Šrámek

Dominikánský klášter v Uherském Brodě prošel rozsáhlou stavební obnovou, jejímž účelem bylo vytvořit zázemí a klauzurní prostory pro Mnišky Kazatelského řádu. Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části města na Mariánském náměstí. Původní konvent s dominikánským kostelem byl vybudován koncem 13. století a později v 17. století přebudován v barokním stylu.

Primárním cílem bylo obnovit část původních dispozic a vytvořit nové prostory pro cely řádových sester v patře a v podkroví, zajistit bezbariérovost a současně zachovat unikátní historický charakter interiérů, exteriérů i přilehlých pozemků.

V přízemí se nachází prostory kapituly, refektáře, kuchyně a skladu. Patro slouží pro ubytování mnišek se slavnými sliby – nacházejí se zde tzv. cely, jež jsou stavebně odděleny od schodišťového prostoru. K nejvýraznějším změnám dispozice došlo v podkroví. Původní sedlové vikýře byly přeměněny v jeden pultový vikýř a díky tomu vznikl prostor pro skladovací místnosti a pro další cely sester v počáteční formaci.

Výrazným moderním prvkem rekonstrukce je kromě vikýře i skleněný výtah v tříramenném schodišti, jenž zajišťuje obyvatelkám kláštera bezbariérový přístup. Nejpůsobivějším stavebním prvkem interiérů jsou stropní klenby, které provázejí návštěvníka kláštera od prvního okamžiku, kdy do něj vstoupí.

Stavba získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2020 Zlínského kraje, kategorie staveb občanské vybavenosti.

Fotografie: © Petra Závodná