Společnost realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti objektu společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. v Tlumačově“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů výrobně skladovací, jednopodlažní, jednolodní haly s vnější ocelovou nosnou konstrukcí.