Z vyhlášení Vodafone firmy roku 2019 Zlínského kraje si odnášíme dvě ceny. “Odpovědná firma roku” a druhé místo v celkové kategorii firem Zlínského kraje. Vám všem, kteří s námi táhnete za jeden provaz, patří velký dík! Do společnosti mmcité posíláme pozdrav a gratulaci k 1. místu. Celý článek o předávání cen si můžete přečíst na webu firmaroku.cz.

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic, zdůvodnila ocenění naší práce takto: „Porota ocenila především přístup firmy k zaměstnancům i k podpoře jejich volnočasových aktivit, které mají společenský a sociální dopad na širokou komunitu. Společnost patří mezi významné organizace, které v regionu dlouhodobě a aktivně podporují řadu sociálních, kulturních a sportovních aktivit a projektů. Snaží se minimalizovat svůj dopad na životní prostředí mnoha způsoby, například odborným zpracováním a zpětným využitím stavební sutě, kterou je možné následně využít při realizaci základů dalších staveb. Řídí se zásadami systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 (©firmaroku.cz).“