Další z našich staveb si odnáší ocenění Stavba roku 2020 Zlínského kraje. Rekonstrukce kláštera dominikánek v Uherském Brodě získala čestné uznání v kategorii “Stavby občanské vybavenosti”.

Dominikánský klášter prošel rozsáhlou stavební obnovou, jejímž účelem bylo vytvořit zázemí a klauzurní prostory pro Mnišky Kazatelského řádu. Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části města na Mariánském náměstí. Primárním cílem bylo obnovit část původních dispozic a vytvořit nové prostory pro cely řádových sester v patře a v podkroví, zajistit bezbariérovost a současně zachovat unikátní historický charakter interiérů, exteriérů i přilehlých pozemků.

Původní sedlové vikýře byly přeměněny v jeden pultový vikýř a díky tomu vznikl prostor pro skladovací místnosti a pro další cely sester. Výrazným moderním prvkem rekonstrukce je kromě vikýře i skleněný výtah v tříramenném schodišti, jenž zajišťuje obyvatelkám kláštera bezbariérový přístup. Nejpůsobivějším stavebním prvkem interiérů jsou stropní klenby, které provázejí návštěvníka kláštera od prvního okamžiku, kdy do něj vstoupí.

Do kategorie “Stavby mimo území Zlínského kraje” jsme přihlásili i výrobní a administrativní objekt Murtfeldt s.r.o. Ačkoliv tato stavba žádné ocenění nezískala, jsme vděční za možnost podílet se na jejím vzniku. Projekt je dílem našeho projekčního oddělení, zpracovaný na vysoké úrovni BIM projektování.

Všem, kteří se na těchto stavbách podíleli, patří velké poděkování. Bez dobře odvedené práce našich zkušených řemeslníků a profesionálů v oboru by se dílo nezdařilo a tento úspěch by nebyl dosažitelný. Přejeme si, aby obě stavby dobře sloužily svému účelu, ať už jsou místem setkávání a modliteb, či místem průmyslu a rozvoje.

Fotografie: © Archiv Navláčil stavební firma, s.r.o.; © Archiv Publicity s.r.o.