Menu

Administrativní objekt firmy

Investor:
PILANA Karbid s.r.o.

Realizace:
2019

Autor:
Ellement Architects s.r.o.

Třípodlažní budova administrativy je monolitickým betonovým skeletem, jenž je přiznaný v interiéru. Důležitým komunikačním prvkem uvnitř objektu je malé zastřešené atrium, jímž proniká světlo. Společně s novým objektem došlo také k úpravě přiléhajícího parkoviště.

Stavba získala čestné uznání v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje.

Fotografie: © BoysPlayNice