Menu

Výrobní a administrativní objekt firmy

Investor:
PILANA Karbid s.r.o.

Realizace:
2019

Autor:
Ellement Architects s.r.o.

Nový objekt pro společnost PILANA Karbid s.r.o. vznikal ve dvou etapách. Na parcele o rozměru 2 450 m2 byla nejdříve vybudována jednopodlažní výrobní hala a na ni navázala administrativní budova s předsunutým horním patrem.

Hala obdélníkového půdorysu s pochozí zelenou střechou je opláštěná sendvičovými panely, které přechází na administrativní část. Třípodlažní budova administrativy je monolitickým betonovým skeletem, jenž je přiznaný v interiéru. Důležitým komunikačním prvkem uvnitř objektu je malé zastřešené atrium, jímž proniká světlo. Společně s novými objekty došlo také k úpravě přiléhajícího parkoviště.

Stavba získala čestné uznání v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje.

Fotografie: © BoysPlayNice