Výrobní hala Logsys v Poštorné u Břeclavi

Na Jižní Moravě dokončujeme pro výrobce dopravníkových systémů přístavbu montované výrobní haly. Ke stávajícím provozním budovám investora, společnosti Logsys, jsme přistavili staticky a konstrukčně nezávislou ocelovou halu o výměře 928 m2. 

Jednopodlažní a nepodsklepený montážní objekt doplňuje malá přístavba pro administrativu (81 m2). 

Výrobní hala má montovanou ocelovou konstrukci, opláštění tvoří PUR panely v barvě navazující na sousední budovu investora. Rozměry haly jsou 45x19 metrů, výška okapu je 6,15 metru. Novostavba je založena na monolitických základových pasech a patkách.

Navazující přístavba pro administrativní účely je založena na betonových základových pasech, svislé konstrukce jsou zděné s betonovým stropem.

Investor: Logsys, spol. s r.o.
Realizace: 2014
Objem:
Autor: Ing.Zbyněk Rabušic
Misto: Poštorná u Břeclavi

 
left Montovaná výrobní hala Logsys v Poštorné u Břeclavi left