Výrobní hala klempířské firmy Černý spol. s r.o. u Prahy

Na pozemcích u dálnice D1 dokončila a předala stavební firma Navláčil investorovi k užívání novostavbu výrobní haly. Samotný objekt je rozdělen na dvě části - výrobní a administrativní. 

Výrobní část haly tvoří jeden velký prostor pro variabilní umístění výrobních strojů. Administrativa je dvoupodlažní vestavbou do budovaného objektu.

Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám založený na železobetonových patkách a pasech. Opláštění tvoří PUR panely, na severozápadní fasádě se skleněnými výplněmi.

Celková zastavěná plocha je 480 m2, přilehlé zpevněné plochy zabírají 430 m2.

Investor: Černý spol. s r.o.
Realizace: 2013
Objem:
Autor: Delta Projektconsult, s.r.o.
Misto: Všechromy u Prahy

 
Skladovací hala u Prahy left