Základy pod nový lis ve stávající hale v Kopřivnici

Stavba řeší základové konstrukce pro nový zkušební lis, který bude osazen ve stávající hale. 

V rámci této stavební akce byl proveden nový železobetonový základ pro nový lis. Jedná se o stavební jámu obdélníkového tvaru o vnitřních rozměrech 5,96x13m s hloubkou 6 m. Specifikem stavby je, že ze základu vystupují pásy s mikropilotama pro vyjížděcí stůl lisu. V základových konstrukcích je provedena izolace proti vodě i radonu.

Investor: TAWESCO s.r.o.
Realizace: 2015
Objem:
Autor:
Misto: Kopřivnice

 
left