Přístavba skladové haly Plastoplan SK

Pro slovenského investora jsme dokončili stavbu skladové haly v Seredi u Bratislavy. Nový objekt má půdorysné rozměry 31×75 metrů.

Novostavba je založena na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované sloupy, příčníky a vaznice jsou ocelové. Montovaná hala je opláštěna tepelně izolačními PUR panely. 

Nová hala je propojena s dříve postavenou sekčními vraty. Další troje vrata slouží k zásobování, z nichž dvoje vedou na nákladovou rampu.

Investor: PLASTOPLAN SK, s.r.o.
Realizace: 2012
Objem:
Autor: IPOŠS, a.s.
Misto: Sereď, SK

 
Skladová hala pro Plastoplan SK left