Sklad obilí Nětčice - spodní stavba

Novostavba skladu obilí v areálu bývalého zemědělského družstva v Nětčicích.

Hala stojí na svažitém pozemku, a tak je založena ze tří stran na železobetonových základech, které zároveň fungují jako opěrné stěny. Sklad samotný je koncipován jako ocelová oblouková hala o půdorysných rozměrech 30x20 m. Ve vrcholu má hala výšku 9,37 m.

Investor: podnikající fyzická osoba
Realizace: 2015
Objem:
Autor:
Misto: Nětčice

 
left