Rozšíření centra pro výzkum GDP Koral v Tišnově

V Tišnově v rámci rozšíření výzkumného centra jsme předali k užívání novou montovanou halu spolu s manipulačními plochami. 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu a jsou nadstaveny tvarovkami ztraceného bednění. Svislé konstrukce jsou zděny z pórobetonu. Objekt je zastřešen ocelovými vazníky.

Investor: GDP KORAL, s. r. o.
Realizace: 2013
Objem:
Autor:
Misto: Tišnov

 
Přístavba výrobní haly pro GDP Koral v Tišnově left