Hrubé terénní úpravy v Ivanovicích na Hané

Pro společnost Fischer Vyškov, s.r.o. realizujeme již druhou zakázku. Tentokrát se jednalo o skrývku ornice o tloušťce 500 mm. Část se využila pro vytvoření valu a násypu, část čeká na mezideponii na další využití. 

Objem valu: 18 912 m3
Objem odkopu: 33 119 m3
Násep: 4 923 m3
Mezideponie: 3 790 m3

Přebytečná zemina v objemu 9 904 m3 z výkopových prací bude odvezena na skládku.

Součástí zakázky je také vytyčení podzemních inženýrských sítí, odkopy.

V roce 2013 jsme tomuto investorovi předali k užívání prefa montovanou halu o výměře více než 7000 m2. Podívejte se ZDE.

Investor: Fischer Vyškov, s.r.o.
Realizace: 2014
Objem:
Autor: TEEN engineering s.r.o.
Misto: Ivanovice na Hané

 
Hrubé terénní úpravy pro fischer automotive, Ivanovice na Hané od stavební firmy Navláčil ze Zlína left