Stavební firma Navláčil realizovala také rozličné stavby neprůmyslového charakteru. Mezi ně řadíme například přístavby hotelů, rekonstrukce historických budov, výstavba polyfunkčních a bytových domů...