Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti Navláčil stavební firma,
s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013344

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. Předmět projektu spočívá v náhradě dvou starých technologií za dvě technologie nové, úspornější. Jedná se o kolové rypadlo nakladač a kolové rypadlo. Náhrada těchto technologií přinese úsporu energie i nákladů ve výrobním procesu společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. který se týká zejména výstavby bytových a nebytových budov. Realizací projektu se očekává zefektivnění procesů ve společnosti, snížení ekologické stopy, úspora energie a nákladů, snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, snížení zmetkovosti, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.