Misijní jarmark v Otrokovicích

V rámci Turistického oddílu mládeže v Otrokovicích jsme podpořili v roce 2012 akci Misijní jarmark. Cílem je prodejem vlastních rukodělných výrobků získat peníze na podporu misií.

Organizace: TOM 1412 Otrokovice

 
Turistický oddíl mládeže TOM 1412 Otrokovice