SDH Rudice

V roce 2012 jsme podpořili také Sdružení dobrovolných hasičů v Rudicích.

Organizace: SDH Rudice

 
SDH Rudice left