Ve stavební firmě Navláčil jsme zavedli tři systémy pro kontrolu kvality, environmentální odpovědnosti a bezpečnosti práce:

 

ISO 9001 pro stavební firmu Navláčil ze Zlína

ISO 9001

neboli systém managementu kvality se zabývá řízením kvality při stavební výrobě. Mezi základní požadavky, které je třeba plnit, patří například stálá péče o spokojenost, což je také dlouhodobý cíl stavební firmy Navláčil.

Tato norma ve firmě pomáhá uspořádat všechny procesy, stanovit pravomoci a odpovědnosti pracovníků. Systém tak celkově přispívá ke zprůhlednění fungování všech takto certifikovaných firem.

 

ISO 14001 pro stavební firmu Navláčil ze ZlínaISO 14001

se týká systému environmentálního použití, respektive ochrany životního prostředí a prevence možného znečištění.

"Je to další způsob, jak můžeme vyjádřit naši odpovědnost nejen vůči zákazníkům, ale i k nám samotným," přiznává Martin Navláčil jr.

 

 

 

ISO 18001 pro stavební firmu Navláčil ze ZlínaISO 18001

Snad každá firma dobře ví, jak jsou pro ni důležití její pracovníci. Zavedená norma ISO 18001 se zabývá managementem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Díky pravidlům, která jsou ve firmě zavedena díky této normě, je možné ve firmě stanovit rizika při práci. Díky doporučením a nařízením, která vycházejí z ISO 18001. Navláčil stavební firma se i tímto snaží zlepšit svou dlouhodobou snahu o bezpečnost svých zaměstnanců.

 


 

Členství v odborných sdruženích

Firma Navláčil je také členem dvou odborných sdružení - Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Hospodářské komory České republiky.

Stavební firma Navláčil je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republikyNavláčil stavební firma, s.r.o. je členem Hospodářské komory České republiky