Pro studenty středních a vysokých škol nabízíme možnost odborné praxe či spolupráci na bakalářských a diplomových pracích v naší stavební firmě. 

Ročně u nás vznikne několik bakalářských či diplomových prací.

Studenti vysokých škol u nás mohou absolvovat nejen odborné praxe, ale také si zvolit téma kvalifikační práce inspirované naší stavební firmou. Řadu témat budeme i sami navrhovat a zveřejňovat jak zde, tak na našich FB stránkách. Samozřejmostí pak bude  spolupráce a konzultace s odpovědným pracovníkem. 

Konkrétně pro akademický rok 2016/2017 bychom přivítali zpracování následujících témat:

* Návrh způsobů a forem spolupráce stavební firmy se školními zařízeními (BP) (vhodné pro FHS, FaME UTB)

* Srovnání cenových ukazatelů ve stavebnictví s cenami realizovaných projektů (BP, DP)

* Tvorba cenové mapy tržní ceny pozemků (BP)

* Multikriteriální analýza hodnocení pozemků (BP, DP)

U studentů jakýchkoli oborů a zaměření všeobecně předpokládáme spíše vlastní návrh tématu nebo jeho volbu a upřesnění na základě konzultace s naším odborným pracovníkem.

Pokud máte zájem, napište naší personalistce Heleně Burešové (email personalni@navlacil.cz).

O spolupráci se studenty v právě končícím akademickém roce 2015/2016 se  dočtete v našem článku v sekci Aktuality.

O stáži nejlepšího studenta v soutěži "Talent marketingových komunikací" v roce 2014 si můžete přečíst v rozhovoru s Ondrou Koláčkem Talent marketingu říká: Narazil jsem na firmu, která je "fresh"

 

Praxe studentů stavebních oborů středních škol

Studenti stavebních oborů mohou absolvovat povinné praxe přímo na stavbách. Získáte zkušenost z konkrétní výstavby, kontakt na stavbyvedoucího či mistra a v případě jeho spokojenosti i možnost následné spolupráce v pracovním poměru. V případě zájmu se ozvěte Ing. Heleně Burešové (personalni@navlacil.cz)