Na konci léta jsme uspořádali firemní den věnovaný našim zaměstnancům. Celý den se nesl v neformálním duchu a dobré náladě – všichni hosté si mohli užít neformálního prostředí, relaxace, soutěží pro děti i dospělé, pochutnat si na bohatém rautu a zároveň poznat své kolegy i mimo pracovní prostředí.

Tento den byl nejen příležitostí k odpočinku, ale také k posílení vzájemných vztahů. Děkujeme vám všem! Tento den byl naším vyjádřením díků za váš neocenitelný přínos pro celou skupinu Navláčil.

Kromě fotogalerie níže si můžete prohlédnout taky video na našem Facebooku nebo YouTube kanálu.

Fotografie: © MgA. Petra Závodná