Včera se nestavilo, včera se plavilo – s celou naší velkou firemní rodinou Navláčil. Počasí bylo připravené pro pravé námořníky, tak jsme zvedli kotvy, napnuli plachty a vydali se na zámořskou plavbu do Lanáčku. DÍKY vám všem, bylo to skvělé! Za rok naviděnou.